การผลิตของชำร่วย ศึกษาและปฏิบัติ วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อนำมาประกอบกันเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน เน้นในด้านการใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า ตุ๊กตาพวงกุญแจ ฯลฯ