คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย นิยาย เรื่องสั้นให้ท่านได้เลือกอ่านหนังสือออนไลน์
บน CU-eLibrary

การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ