ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563 ทุกท่าน
ศึกษาข้อมูลต่างๆ จากคลิป VDO และคู่มือ
เพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย