ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2564 ทุกท่าน
ศึกษาข้อมูลต่างๆ จากคลิป VDO และคู่มือ เพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

*** นศ. รหัส 64 ท่านใด ไม่สามารถเข้าสู่การปฐมนิเทศนี้ได้
โปรดแจ้ง รหัสนักศึกษามายัง email : avit@dru.ac.th
เพื่อเพิ่มท่านเข้าสู่การปฐมนิเทศนี้ ***