แนวคิดพื้นฐานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบและพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลยุทธ์ในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบการชำระเงินการตลาดการประชาสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาการออกแบบโครงงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน