การศึกษาเวลาทำงานของตน วิธีจัดเวลาทำงาน เทคนิคการสร้างแผนภูมิการผลิต หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยล้า การพักผ่อนในขณะปฏิบัติและวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การจัดงานทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและการหาเวลามาตรฐานในการทำงาน