ทักษะด้านพิมพ์ดีดและการประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นฐานเพื่องานสำนักงาน การจัดการงานเอกสารในสำนักงาน การจัดทำรายงาน การคำนวณ การนัดหมาย เทคนิคการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ