ภาพรวมเกี่ยวกับงานบริการในภัตตาคาร สำนวนต่าง ๆ และเบบฝึกหัดที่เป็นประโยชน์ตลอดจนคำศัพท์เกี่ยวกับภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม โดยมุ่งเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนในการสื่อสารกับลูกค้าในสถานการณ์เสมือนจริงได้อย่างเหมาะสม