คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานทางด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง