หลักการสอนภาษาสำหรับประถม และระดับกลางการฝึกสอนในชั้นเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นหรือกับนักเรียนรุ่นน้อง เรียนรู้การบริหารจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียน