พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด ไมโครโปรเซสเซอร์ บัส แรม ฮาร์ดดิสก์ จัมเปอร์ ระบบสายไฟฟ้าเชื่อมต่ออุปกรณ์ และประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็น โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้สำหรับดูแลบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์