รายการ Library Today
นำเสนอสาระ ความรู้ ความบันเทิง เกี่ยวกับห้องสมุด
โดย บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ